70 LAT OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W ZWIERZYNKU

(ZWIERZYNEK, GM. WEGORZYNO) W sobote 15 lipca Ochotnicza Straz Pozarna w Zwierzynku obchodzila 70. rocznice powstania. Wsród przybylych na uroczystosc gosci byli m.in. Burmistrz Wegorzyna Monika Kuzminska, Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wegorzynie Jan Mazuro, Radny Rady Miejskiej w Wegorzynie Jan Szymko, Zastepca Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lobzie ml. bryg. Jacek Dziurdz, Wiceprezes Zarzadu Oddzialu Wojewódzkiego Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych RP druh Krzysztof Paluch, Prezes Zarzadu Gminnego Zwiazku Ochotniczych Strazy Pozarnych w Wegorzynie Marek Konieczny oraz 13 jednostek OSP z terenu calego powiatu lobeskiego.

foto: T. Dynarski