AKADEMIA Z OKAZJI HONOROWYCH DNI KRWIODAWSTWA

(ŁOBEZ) W Łobeskim Domu Kultury akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Po odśpiewaniu hymnu PCK, uroczystość otworzyła Elżbieta Modrzejewska, Prezes Koła HDK PCK w Łobzie. Powiedziała między innymi: „Dzisiejsza uroczystość ma szczególną wymowę, gdyż jest świętem tych, którzy bez wahania dzielą się z innymi darem życia. Potrafią wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi, ofiarować mu bezinteresownie bezcenny skarb – własną krew. To dzięki takim wspaniałym ludziom jak honorowi dawcy krwi, możliwe jest przeprowadzenie skomplikowanych operacji, ratowanie życia ciężko chorym i ofiarom wypadków. Za tę piękną postawę, za szlachetność i solidarność w cierpieniu z drugim człowiekiem wszystkim honorowym dawcom krwi Polskiego Czerwonego Krzyża dziękujemy. Wszystkim krwiodawcom życzymy wiele sił i zdrowia. Życzymy by zawsze towarzyszyła im przyjaźń, serdeczność i zrozumienie bliźnich, na które tak bardzo zasługują. Czerwony Krzyż skupia ludzi różnych zawodów, narodowości, wieku, przekonań politycznych i religijnych”.

Więcej w papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”