BURMISTRZ USŁYSZAŁ NIEPRAWOMOCNY WYROK KARNY

(DOBRA – ŁOBEZ) We wtorek 19 września w Sądzie Rejonowym w Łobzie został ogłoszony wyrok w sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiadał burmistrz Dobrej Piotr H. Sprawa dotyczyła składania przez 5 lat oświadczeń majątkowych, w których to najpierw jako radny, a później już jako burmistrz oskarżony nie podawał informacji o zadłużeniu przekraczającym 10 tys. zł. Sąd po rozpoznaniu sprawy ogłosił wyrok – 3 miesiące ograniczenia wolności polegające na obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy społecznie użytecznej w wymiarze po 30 godzin miesięcznie. Sąd orzekł także podanie do publicznej wiadomości wyroku poprzez jego wywieszenie na tablicach ogłoszeń urzędów miejskich położonych na terenie naszego powiatu oraz w starostwie powiatowym na okres 1 miesiąca. Oskarżony ma także zapłacić koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny – stronom przysługuje prawo do odwołania się od wyroku.