BURMISTRZ WĘGORZYNA SKAZANA ZA PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ

(WĘGORZYNO) We wtorek 5 grudnia w łobeskim sądzie rejonowym ogłoszono wyrok w sprawie przeciwko Monice K. Burmistrz Węgorzyna została oskarżono o przekroczenie uprawnień i zlecenie wycinki 9 drzew bez uzyskania stosownej zgody. Oskarżoną Monikę K. sąd uznał za winną popełnienia zarzucanego jej przestępstwa i za to na podstawie art. 231 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 37a kodeksu karnego, wymierzył jej karę grzywny w wysokości 250 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 20 zł. Na podstawie art. 627 kodeksu postępowania karnego, w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych, sąd zasądził także od oskarżonej na rzecz skarbu państwa koszty procesu i wymierzył jej opłatę w kwocie 500 zł.
Wyrok nie jest prawomocny. Mecenas Piotr Mazuro, obrońca burmistrz zaraz po wyjściu z sali rozpraw zapowiedział odwołanie od wyroku.