CO BYŁO, JEST I BĘDZIE …

(ORLE, GM. RADOWO MAŁE) W piątek 2 lutego, w świetlicy wiejskiej w Orlu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia „Żyj Lepiej”, które ma swoją siedzibę w tej miejscowości. Stowarzyszenie do tej pory było znane głównie z organizacji dorocznego festynu „Dar Serca”. Ostatnio stało się o nim głośno za sprawą akcji dystrybucji żywności dla osób potrzebujących, na terenie gminy Radowo Małe. Ta akcja przyciągnęła do stowarzyszenia nowych sympatyków. Ten właśnie fakt, a także potrzeba restrukturyzacji stowarzyszenia, spowodowały zwołanie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. W czasie zebrania, którego przewodniczącym został wiceprezes Piotr Jędrzejczak, członkowie zostali zapoznani ze sprawozdaniem z działalności a także, co było o wiele ciekawsze, z planami na bieżący rok. Podstawowym celem stowarzyszenia na ten rok jest ponowne przeprowadzenie dystrybucji żywności na terenie gminy. Planuje się cztery takie akcje.

Więcej w bieżącym papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”