DALSZE LOSY SZPITALA W RESKU

(RESKO) Sprawa przekazania szpitala w Resku do prowadzenia przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie jest już na końcowym etapie. Praktycznie zakończono negocjacje z Nowogardem i ustalono treść umowy oraz zasady przekazania obiektu. Ustalono także zasady przekazania działalności w toku pomiędzy SPSR w Nowogardzie a SPZZOZ w Gryficach. Zakłada się, że przekazanie szpitala może nastąpić już 31 sierpnia 2017 r., czyli na cztery miesiące przed upływem okresu wypowiedzenia umowy przez dyrektora Piotra Sołtysińskiego. Aby tak się jednak stało konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Łobeskim a SPZZOZ w Gryficach, dotyczącego skrócenia okresu wypowiedzenia we wcześniejszym rozwiązaniu umowy. W rozmowach tych po stronie Gryfic bierze również udział Wydział Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, który jest organem prowadzącym dla SPZZOZ w Gryficach. Negocjacje w tej kwestii Zarząd Powiatu w Łobzie prowadzi już od dwóch miesięcy, a ich celem jest rozstanie się z dotychczasowym dzierżawcą bez wzajemnych roszczeń, co roboczo nazwano „opcją zero”. (info: Starostwo Powiatowe w Łobzie)

Więcej w papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”