NAUCZYCIELKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI ODZNACZONE W SZCZECINIE

(ŁOBEZ) 12 października w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Odznaczenia i medale z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia odebrali pracownicy oświaty z naszego województwa, wyróżnieni za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, rzetelną pracę i szczególne zasługi dla rozwoju oświaty. Wśród odznaczonych znalazły się dwie nauczycielki Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie: Barbara Król, uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Renata Schmidt – Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Pieśni i Tańca „Szczecinianie” pod kierunkiem Ewy Ott-Kamińskiej i Krzysztofa Kamińskiego. Organizatorem całego wydarzenia była Magdalena Zarębska-Kulesza – Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Gratulujemy Paniom i życzymy pomyślności w życiu osobistym oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej.
Koleżanki i koledzy oraz uczniowie ZS im. T. Kościuszki w Łobzie