NOWE NAZWY ULIC W ŁOBZIE

(ŁOBEZ) W czwartek 17 sierpnia kilkuset mieszkańców Łobza obudziło się w „starych – nowych” miejscach zamieszkania. Powodem tego dziwnego zdarzenia było wejście w życie uchwał podjętych przez łobeskich radnych dotyczących zmian nazw 5 ulic. Zgodnie z uchwałami z dnia 29 czerwca br. zmieniono nazwy następujących ulic:
1. ulicę Rapackiego na ulicę Młyńską
2. ulicę Obrońców Stalingradu na ulicę Pocztową
3. ulicę XXX-lecia PRL na ulicę Pogodną
4. ulicę Sawickiej na ulicę Łoźnicką
5. ulicę Krasickiego na ulicę Krzywą.
Zmiany nazw ulic dokonano na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
Mieszkańcy przedmiotowych ulic powinni dokonać zmiany aktualizacyjne wynikające ze zmiany nazwy ulicy:
1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2. spółki prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym – spółki prawa handlowego,
3. podmioty nie figurujące w powyższych rejestrach jak spółki cywilne czy stowarzyszenia powinny złożyć w Urzędzie Skarbowym Punkt Obsługi Podatników w Łobzie, plac Spółdzielców 2 – zgłoszenie aktualizacyjne NIP 2,
4. osoby pobierające świadczenia z ZUS w Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łobzie, ul. Siewna 5a,
5. osoby pobierające świadczenia z KRUS w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Gryfice, ul. 3-ga Maja 26,
6. zmiany nazw ulic należy zgłosić w bankach, u dostawców energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych,
7. nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości,
8. nie ma konieczności składania wniosków o zmianę w księgach wieczystych. Zmiany będą dokonywane sukcesywnie nieodpłatnie z urzędu.
Informujemy, że wymiana dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych samochodów jest zwolniona z opłat.
W związku z dokonanymi zmianami mieszkańcy, przedsiębiorcy, zarządcy budynków położonych przy ulicach objętych muszą zadbać o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy (numery porządkowe pozostają bez zmian).