PIERWSZE KROKI DO WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W ŁOBZIE

Ciekawa oferta OHP i PUP w Łobzie. Pracodawcy mogę bezpłatnie zyskać szkolenia oraz uczniów na praktyki…

PIERWSZE KROKI DO WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI W ŁOBZIE

(ŁOBEZ) 31 stycznia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie odbyło się spotkanie mające na celu nawiązanie współpracy Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Łobzie z lokalnymi przedsiębiorcami.
Uczestnikami spotkania byli: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, starszy CECHu, przedstawiciel „Nowego Tygodnika Łobeskiego”, reporter z „TV Rega”, pośrednik pracy i doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Łobzie oraz pracodawcy, którzy wyrazili chęć przyjęcia młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu.
Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Łobzie Henryk Milczarkowski zaproponował zorganizowanie kursu pedagogicznego oraz innych niezbędnych uprawnień umożliwiających przedsiębiorcom naukę zawodu młodocianych pracowników.
Dyrektor Urzędu Pracy Jarosław Namaczyński zaoferował pokrycie kosztów kursów pedagogicznych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Zaproszeni pracodawcy uzyskali informacje na temat warunków oraz korzyści płynących z przyjęcia do pracy uczestników OHP.
Zainteresowani współpracą pracodawcy chcieliby szkolić młodzież w następujących zawodach: mechanik samochodowy, fryzjer, krawiec, stolarz.
Dzięki współpracy z urzędem pracy i Cechem Rzemiosł Różnych mamy nadzieję na poszerzenie oferty zawodów, w których OSiW OHP w Łobzie mógłby kształcić swoich uczestników.

Magdalena Śniadecka, Danuta Trzcińska