POSZERZENIE AKTU OSKARŻENIA PRZECIW BURMISTRZOWI

(DOBRA) W poprzednim numerze pisaliśmy o rozpoczęciu sie procesu, w którym na ławie oskarżonych zasiada burmistrz Dobrej. Piotr H. usłyszał zarzuty nieujawnienia w składanych oświadczeniach majątkowych zadłużenia wobec ZUS-u. Na wtorek 25 lipca przed Sadem Rejonowym w Łobzie wyznaczona została data kolejnej rozprawy Piotra H., podczas której miały być przedstawione mowy końcowe.
W tym dniu przedmiotem rozpoznania sądu w dalszym ciągu miała być sprawa oskarżonego Piotra H., który jednak nie stawił się w sądzie. Strony oświadczyły swoje stanowisko w sprawie postępowania dowodowego w sprawie. Sąd zadał pytanie, czy strony stawiają jakieś inne wnioski. I tu mała niespodzianka. Okazuje się, że prokuratura ma jeszcze jeden wniosek. Prokuratura wniosła o zaliczenie w poczet postępowania dowodowego dokumentów sprawy Ds 625/13 albowiem mają one znaczenie dla niniejszego postępowania. Dodaje, że dokumenty te zostały włączone do niniejszego postępowania na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Łobzie z 5 maja 2017 roku.
– Chciałabym złożyć wniosek o rozszerzenie oskarżenia – powiedziała prokurator Klaudia Karpińska-Gęsikiewicz. – Czyny, które zostały opisane w punkcie 1. i 2. aktu oskarżenia chciałabym, aby zostały rozszerzone o takie stwierdzenie, że oskarżony w punkcie 10. oświadczenia o zobowiązaniach pieniężnych powyżej 10 tys. złotych nie wskazał, ze posiada zadłużenie wobec Małgorzaty L. w wysokości 20 tys. złotych, stwierdzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Łobzie z dn. 29 listopada 2013 roku.

Więcej w papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”.