POSZUKIWANIA ELEMENTÓW POMNIKA WZGÓRZA ROLANDA

(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza, w związku z trwającymi obecnie pracami przy rewaloryzacji Wzgórza Rolanda w parku miejskim w Łobzie, prosi o informacje osoby posiadające wiedzę na temat ewentualnych lokalizacji zagubionych elementów pochodzących z tego założenia historycznego.
Informacje te przekazywać można bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez, pokój nr 6 i 8, e-mail: grlobez@wp.pl lub telefonicznie 91 39 761 68 – 69.