PROJEKT „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK POPRZEZ UDZIAŁ W JOB SHADOWINGU NAUCZYCIELI RADOWA MAŁEGO”

Od 1 września 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu POWER SE  „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udział w Job shadowingu nauczycieli z Radowa Małego”. Głównym celem projektu jest obserwowanie lekcji metodą Job shawdowing w różnych krajach Unii Europejskiej.
Na samym początku projektu założyliśmy konta na portalu eTwinning, oraz omówiliśmy nasze plany dotyczące wyjazdów oraz podzieliliśmy się zadaniami.
W dniach 6-9 listopada 2017 r. grupa nauczycieli ze szkoły z Radowa Małego w ramach projektu wybrała się z wizytą do szkoły Montessori Schule Rhön-Saalew w Sandberg w Niemczech. Nauczyciele obserwowali lekcje z różnych przedmiotów. Największe zainteresowanie wzbudziły zajęcia „wolnościowe”, na których uczniowie pracowali wykorzystując pomoce Montessori.
Również w październiku 2017 r. odwiedziliśmy włoską szkołę Scuola Media Rosa Bianca w Saluzzo. To co zauważyliśmy to, to że Włosi nie akceptują drugoroczności, nastawiając się na duże wsparcie osobom, które mają problemy edukacyjne. Dwa razy w roku wszystkie, klasy przygotowują artykuł do gazetki szkolnej. Klasy we włoskiej szkole mają kształt sześciokąta (plastra miodu), a na zajęciach np.: z języka angielskiego, uczniowie przygotowują pracę projektową, na której podsumowują wszystkie najważniejsze zagadania z przerobionych działów. Wszyscy uczniowie grają na różnorodnych instrumentach muzycznych. Po wielu godzinach ćwiczeń uczniowie grają koncert np.: bożonarodzeniowy dla rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości.
Natomiast w styczniu 2018 r. przebywaliśmy w belgijskiej szkole De Fontein w Sint-Niklaas. Do szkoły uczęszczają dzieci od 2 do 12 roku życia. Belgijska szkoła należy do innowatorów edukacyjnych oraz do międzynarodowej organizacji ASHOKA. Filozofia szkoły De Fontein wywodzi się z filozofii profesora Ferre Laevers. Motto tej szkoły to: „Nauczyciel może wiele osiągnąć, gdy jest chętny do działania, otwarty, a przede wszystkim szczęśliwy”. Uczniowie uczą się szacunku do innych uczniów, do nauczycieli oraz rodziców. Dobre samopoczucie nauczyciela wpływa na samopoczucie uczniów, co wpływa na efekty ich pracy. Każdy dzień w szkole zaczyna się od spotkania uczniów z rodzicami i nauczycielami na podwórku szkolnym, którzy mają możliwość porozmawiać ze sobą o różnych, życiowych sprawach. Uczniowie po wejściu do klasy rozpoczynają lekcję od spotkania w kole i rozmowy o sprawach ważnych lub mniej ważnych.
Ostatnim wyjazdem typu Job shadowing, był wyjazd do szkoły Sands School w Ashburton w Anglii. Jest to szkoła, która również należy do międzynarodowej organizacji ASHOKA. Do szkoły uczęszczają dzieci od 11 do 17 lat. Większość uczniów to uczniowie ze Szkoły Podstawowej. Wśród nich są przede wszystkim dyslektycy oraz autystycy. Sands School jest to szkoła prawdziwie skoncentrowana na dzieciach. Dzieci nauczane są w małych grupach z demokratycznym etosem, który wspiera zaufanie, wzajemny szacunek i samokształcenie. Pomiędzy uczniem, a nauczycielem jest zbudowane wzajemne zaufanie a uczniowie podejmują kluczowe decyzje dotyczące własnej edukacji oraz codziennego funkcjonowania szkoły. Nauczyciele i uczniowie uważają, że są równi, a szkoła Sands School to wyjątkowe i wspaniałe miejsce do nauki, pracy i zabawy. Przestrzeń jest dobrze przygotowana do podejmowania aktywności indywidualnej i grupowej. Elementy wystroju szkoły to wykonane przez uczniów prace.
Udział w projekcie „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk poprzez udział w Job shadowingu nauczycieli Radowa Małego” umożliwia nauczycielom zdobycie nowych innowacyjnych doświadczeń zawodowych, które wykorzystują w swojej pracy dydaktycznej, ale to już w następnym artykule.
Koordynator projektu Jacek Mielcarek, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym