SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WALCZY O PIENIĄDZE DLA REGIONU

Zmniejszenie bezrobocia, rozwój gospodarki. 2,6 mld euro zainwestował w region Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego od wejścia Polski do UE. Pieniądze trafiły do takich gmin jak Łobez. Obszary po PGR mocno chce rozwijać marszałek Olgierd Geblewicz i walczy o dodatkowe środki unijne.

Płatne staże dla uczniów szkół zawodowych, odnowa Wzgórza Rolanda. Nowoczesny plac miejski ze sceną, fontanną i miejscem zabaw dla dzieci. Te działania pomogły młodym ludziom na ścieżce kariery zawodowej i podniosły jakość życia mieszkańców. Są możliwe, dzięki wsparciu z UE skierowanemu  przez samorząd regionu na obszary wykluczone.

–  Województwo Zachodniopomorskie bardzo dobrze radzi sobie z realizacją tej perspektywy finansowej 2014-20 – mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w trakcie konsultacji funduszy unijnych na lata 2021-27.

Na Pomorze Zachodnie ma trafić 1,3 mld euro. Zdaniem marszałka to za mało.

– Chcemy dalej budować spójny region. Bez twardych inwestycji w infrastrukturę nie rozwiniemy terenów takich jak Łobez. Dlatego zabiegamy o dodatkowe 800 milionów euro – mówił Olgierd Geblewicz.

Region stawia na gospodarkę, ekologię i rozwój terenów po PGR.