TABLICE INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE – GWARANCJA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

Życie każdego człowieka jest ściśle związane z pewnymi regułami. Stosowanie się do nich ma wpływ na nasze bezpieczeństwo i sprawia, że wszystko odbywa się w należytym porządku. W naszym otoczeniu na co dzień możemy spotkać różnego rodzaju tablice ostrzegawcze, które wyraźnie wskazują, jak na danym obszarze należy się zachować lub czego unikać.

Tablice dostosowane do okoliczności

Tabliczki, których zadaniem jest kierowanie ostrzeżeń, zazwyczaj informują, co może nam grozić, gdy zbagatelizujemy sprawę. Zgodnie z przepisami BHP wiele takich elementów możemy znaleźć w zakładach pracy, instytucjach oraz przestrzeni publicznej. Najbardziej powszechną formą tabliczek ostrzegawczych są znaki w kształcie trójkąta. Posiadają one zazwyczaj czarną obwódkę i piktogram dostosowany do okoliczności. Takie produkty stosuje się na przykład w sytuacji, gdy zagrożenie stanowi wysokie napięcie energetyczne. Poza tym wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne zainstalowane na placach budowy, w warsztatach czy innych tego typu miejscach, muszą posiadać znaki informujące o występujących zagrożeniach. W przestrzeniach magazynowych często stosuje się znaki informacyjne, wskazujące na to, w jaki sposób należy się przemieszczać. Przy czym oznakowanie skierowane do ludzi poruszających się po tym terenie pieszo jest odmienne od tego, które dotyczy pojazdów przewożących towary.

Znaki skłaniające do działania

Jednakże tabliczki ostrzegawcze na zamówienie nie muszą dotyczyć tak poważnych zagrożeń. Niektóre informują, komu nie wolno wchodzić na dany teren. Może to dotyczyć na przykład budynków inwentarskich, magazynów z paszami czy zakładów pracy. W miejscach, gdzie nawet mała iskra może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych, umieszcza się tabliczki ostrzegające przed używaniem ognia. Tego typu elementy mogą dotyczyć też innych spraw. W budynkach użyteczności publicznej bardzo często możemy spotkać zielone tablice wskazujące kierunek ewakuacji, w sytuacji poważnego zagrożenia. W zasadzie każdą ważną wiadomość można umieścić na planszach różnego rodzaju. Obecnie wiele firm wykonuje tabliczki informacyjne na zamówienie, które można wykorzystać w różnych pomieszczeniach oraz po stronie zewnętrznej budynku. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z przepisami BHP.

Oznaczenie dostosowane do poziomu zagrożenia

Zarówno tablice ostrzegawcze, jak i znaki bezpieczeństwa są produkowane zgodnie z polską normą. Zazwyczaj składają się z dwóch części. Najważniejszą sprawą jest w tym wypadku grafika, która wyraźnie informuje, o jakie zagrożenie chodzi. Jest tak skonstruowana, by była widoczna z daleka. Drugim ważnym elementem jest napis uzupełniający graficzne przesłanie. W niektórych wypadkach na odpowiednio pokolorowanej planszy jest umieszczona informacja słowna, która wskazuje na powód pojawienia się ostrzeżenia. Jest tak w wypadku tablic mówiących o niebezpiecznych zwierzętach znajdujących się wewnątrz budynku lub na jakimś terenie. Zazwyczaj na żółtym tle umieszcza się wówczas napis w kolorze czerwonym. Natomiast gdy nie ma powodu do większego niepokoju, używa się tablic z niebieskim tłem, a sam napis jest biały. Przykładem może być znak wskazujący na miejsce do parkingowe.