WIGILIA W ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W ŁOBZIE

(ŁOBEZ) W środę 20 grudnia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie odbyła się uroczysta Wigilia. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele m.in. władz powiatowych i gminnych oraz szkół, do których uczęszczają wychowankowie ŚHP. Po wspólnej biesiadzie młodzież odegrała krótkie jasełka. Następnie w rolę Św. Mikołajów wcieli się starosta Paweł Marek i burmistrz Piotr Ćwikła, którzy to rozdali młodzieży prezenty.