ZNAMY KOMITETY WYBORCZE

(POWIAT) W poniedziałek 27 sierpnia upłynął termin rejestracji komitetów wyborczych, które zamierzają w wyborach ogłoszonych na 21 października wystawiać kandydatów na radnych, prezydentów, burmistrzów i wójtów.
Oprócz partii politycznych, które rejestrują komitety ogólnopolskie w szranki stają także lokalne komitety. Poniżej przedstawiamy wykaz lokalnych komitetów z naszego powiatu, które w wymaganym czasie zarejestrowały się u Komisarza Wyborczego w Szczecinie (kolejność wg. www.pkw.gov.pl)