CZY POCIĄGI BĘDĄ OMIJAĆ ŁOBEZ?

(ŁOBEZ) W ostatnich dniach dotarły do naszej redakcji niepokojący sygnały, iż może dojść do tego, że nasze powiatowe miasteczko może zostać „dziurą zabitą dechami”. Z informacji jakie można znaleźć w internecie wynika, że PKP PLK S.A. analizuje zasadność przeniesienia części ruchu pociągów pospiesznych na odcinku Koszalin – Szczecin z pominięciem Łobza, Świdwina i Białogardu

To na razie propozycja, ale to też już czas, by interweniować. Ogromna kwota 9 mln złotych przeznaczona przez PKP PLK S.A. na między innymi analizę zasadności przeniesienia części ruchu pociągów pospiesznych z linii kolejowej nr 202 na linię kolejową 402 budzi niepokój. Pociągi pospieszne miałyby jechać z Trójmiasta do Szczecina przez Koszalin – Kołobrzeg – Goleniów.

W związku z tym w internecie ruszyła akcja www.walczymyopociag.pl Organizatorami akcji są: Tomasz Strząbała – Przewodniczący Rady Miejskiej Białogardu, z wykształcenia prawnik, społecznik, pracownik wymiaru sprawiedliwości, Maciej Siwek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Białogardu, Paweł Szyszlak – radny Rady Miejskiej Białogardu. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Adam Kołacki – radny Rady Miejskiej Białogardu. Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Także nasza redakcja przyłączyła się do tej akcji.

Historia
To na razie propozycja, ale to też już czas, by interweniować. Ogromna kwota 9 mln złotych przeznaczona przez PKP PLK S.A. na między innymi analizę zasadności przeniesienia części ruchu pociągów pospiesznych z linii kolejowej nr 202 na linię kolejową 402 budzi niepokój.Jesteśmy za modernizacją linii kolejowej Trójmiasto – Szczecin ale nie za likwidacją połączeń dla Białogardu, Świdwina i Łobza! Zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w obszarze linii kolejowej 402 jest słusznym celem, ale nie kosztem połączeń kolejowych przez wspomniane miasta. Nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek – nawet częściowego przeniesienia ruchu pociągów międzyregionalnych!

Petycja adresowana do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
My niżej podpisani, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, w tym powiatów białogardzkiego, świdwińskiego i łobeskiego zwracamy się do Pana Premiera w sprawie informacji dotyczącej przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej numer 202, Słupsk – Koszalin – Białogard – Świdwin – Stargard – Szczecin na linię kolejową numer 402, Koszalin – Kołobrzeg – Goleniów – Szczecin.
Informacja o planach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wzbudziła w nas ogromny niepokój, ponieważ ich wdrożenie doprowadziłoby do znacznego wykluczenia komunikacyjnego dużych powiatów województwa zachodniopomorskiego, w szczególności białogardzkiego, świdwińskiego oraz łobeskiego.
Sprawa ma związek z umową zawartą w dniu 9 lutego 2018 roku przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z konsorcjum biur projektowych IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji przedprojektowej za kwotę około 9 milionów złotych dla zadania „Prace na ciągu transportowym Trójmiasto – Szczecin na odcinku Słupsk – Szczecin Dąbie przez Koszalin – Stargard/Kołobrzeg – Goleniów obejmującym linie kolejowe nr 202, 351, 401 i 402”.
To właśnie w ramach studium analizowana jest zasadność przeniesienia części ruchu międzyregionalnego z linii kolejowej numer 202 na linię kolejową numer 402, co wiązałoby się z pominięciem przez pociągi międzyregionalne między innymi miast Białogard, Świdwin i Łobez.
Nie tak wyobrażamy sobie walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Nie zgadzamy się na jakiekolwiek przeniesienie ruchu międzyregionalnego na linię kolejową nr 402 kosztem połączeń kolejowych przez nasze miasta linią nr 202. Tylko pociągi międzyregionalne stanowią dla nas bezpośrednie połączenie z Trójmiastem oraz około 50 procent połączeń kolejowych do Szczecina!
Nie zgadzamy się na wyłącznie ekonomiczne traktowanie połączeń kolejowych i dostępności komunikacyjnej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Owszem zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych w obszarze linii kolejowej 402 jest słusznym celem, ale nie kosztem połączeń kolejowych przez nasze miasta!
Wykluczenie naszych miast, które są ważnymi ośrodkami w środkowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego doprowadzi do ich poważnej degradacji. Nasze miasta skupiają dużą liczbę mieszkańców oraz stanowią swoiste centra gospodarcze dla powiatów między innymi białogardzkiego, świdwińskiego i łobeskiego.
Likwidacja wspomnianych kursów pociągów spowoduje negatywne, daleko idące konsekwencje w wymiarze społecznym, ekonomicznym i gospodarczym.
W związku z powyższym zwracamy się o nielikwidowanie jakichkolwiek połączeń międzyregionalnych z naszych miast oraz zachowanie siatki połączeń kolejowych co najmniej w takim stanie, w jakim jest obecnie.

Poprzyj naszą petycję przeciwko zmianie trasy pociągu relacji Szczecin – Gdańsk!
PKP analizuje możliwość przeniesienia trasy pociągu relacji Szczecin – Gdańsk. Według zamierzeń PKP nowa trasa miałaby omijać między innymi Białogard, Świdwin oraz Łobez. Nie możemy zgodzić się na wykluczenie naszych miast!
Z wyrazami szacunku Tomasz Strząbała,Przewodniczący Rady Miasta Białogard

PETYCJĘ MOŻNA PODPISAĆ NA STRONIE: http://walczymyopociag.pl/inicjatorzy/