DEBATA KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

(RADOWO MAŁE) Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej w gminie Radowo Małe, jako jedynej w naszym powiecie, dojdzie do drugiej tury wyborów. Zmierzą się w niej Edyta Podgórska i Mariusz Sira. Krótki czas między pierwszą a drugą turą wyborów nie pozwolił na zorganizowanie debaty kandydatów. Dlatego też postanowiliśmy przeprowadzić swego rodzaju wirtualną debatę. Na początek poprosiliśmy kandydatów o krótkie przedstawienie ich programów wyborczych dla gminy Radowo Małe.

Edyta Podgórska:
Przedstawiam główne elementy mojego programu:
1. Infrastruktura drogowa.
2. Likwidacja barier, głównie architektonicznych, która zapewni godny poziom funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Inwestycja w walory przyrodnicze naszej gminy (kąpieliska, miejsca do wędkowania i rekreacji).
4. Zadbanie o szlaki piesze i rowerowe.
5. Wspieranie, inspirowanie i współpraca z obecnymi oraz przyszłymi przedsiębiorcami w naszej gminie.
6. Wspieranie, oraz ścisła współpraca w obszarze oświaty, czyli inwestycja w najmłodszych mieszkańców gminy.

Mariusz Sira:
Jako przyszły wójt  chciałbym, aby gmina rozwijała się i realizowała potrzeby mieszkańców. Na pewno postawię na realizację inwestycji już częściowo rozpoczętych. Każdą kolejną inwestycję skonsultuję ze społeczeństwem. Będę otwarty na propozycje nowych radnych i mieszkańców naszej gminy. Rada gminy to młodzi ludzie, to oni wniosą nowe, świeże pomysły. Wspólnie przeanalizujemy i wybierzemy te najważniejsze, oczywiście bacznie zważając na budżet gminy.

Zadaliśmy też kandydatom pytania związane z problemami, z którymi borykają się mieszkańcy gminy Radowo Małe.

– W poprzedniej kadencji, kiedy wójtem gminy był Józef Wypijewski w gminie urzędował sekretarz. Wójt Wiesław Lorent zaś zrezygnował z sekretarza i stworzył stanowisko zastępcy. Którą opcję Pani/Pan preferuje i dlaczego?

Edyta Podgórska:
Jeżeli wyborcy obdarzą mnie zaufaniem w II turze wyborów samorządowych i zostanę wójtem gminy to przeprowadzę nabór na stanowisko sekretarza gminy. Może jest na terenie gminy osoba, która spełnia kryteria formalne i chciałaby podjąć pracę na tym stanowisku. Postaram się, aby taką osobę wyłonić. Moim zdaniem, nie ma większego znaczenia nazwa stanowiska o podobnym zakresie czynności. Dla mnie najważniejsze są kompetencje osoby, która to stanowisko zajmuje.

Mariusz Sira:
Stanowisko sekretarza stanowi według mnie fundament sprawnego działania administracji w urzędzie i tak też  zakłada ustawodawca. Sekretarz ma istotny wpływ na organizację pracy urzędu. Ja chciałbym, żeby był to sekretarz, który jednocześnie będzie profesjonalnym menadżerem samorządowcem.

– W gminie jest 147 km dróg gminnych o różnej nawierzchni i w większości złym stanie. W jaki sposób chce Pani/Pan rozwiązać ten problem?

Edyta Podgórska:
Tak, drogi gminne to duży problem gminy Radowo Małe. Planuję zająć się tą sprawą począwszy od formalności. Drogi gminne należy dokładnie zmierzyć i sklasyfikować. Następnie podjąć starania pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie remontów i naprawy dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W budżecie Gminy należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w projekcie.

Mariusz Sira:
Z tego co mi wiadomo większość z tych dróg stanowią drogi gruntowe, często nieużytkowane lub dojazdowe  do pól uprawnych. Natomiast drogi częściej uczęszczane są w średniej lub dobrej kondycji, a jeżeli znajdą się tylko jakieś środki finansowe z budżetu państwa lub Unii Europejskiej to na pewno będziemy z nich korzystać, aby polepszyć ich stan techniczny.

Ostatnio wszystkie imprezy organizowane w Radowie Małym odbywają się na stadionie Radowii. A co z „Patelnią”?

Edyta Podgórska:
To prawda, że ostatnio wszystkie festyny i imprezy odbywają się przy stadionie. Głównym powodem jest nieprzewidywalna pogoda, ponieważ w czasie deszczu na „Patelni” jest mokro i bardzo grząsko. „Patelnia” to bardzo urokliwe miejsce i można ją nazwać „wizytówką” Radowa Małego, niestety ostatnio zapomniana i nie wykorzystywana do celów, dla których została zbudowana. Moim zdaniem o obydwa miejsca należy dbać i wykorzystywać do organizacji imprez okolicznościowych w Radowie Małym.

Mariusz Sira:
Patelnia sama w sobie ma jakiś urok. Ja osobiście byłbym za imprezami właśnie tam, natomiast z głosów mieszkańców słychać, że wolą bawić się na stadionie gdyż jest bliżej. Może w tym miejscu należałoby zastanowić się nad jakimś kompromisem i organizować imprezy również na „Patelni”. Osobiście mam plan jak można reaktywować to miejsce, ale o szczegółach będę rozmawiał, jak już będę wójtem.

Dużym problemem w gminie są ścieki. Budynki komunalne nie posiadają szamb. Podobnie dzieje się w gospodarstwach domowych. Czy zamierza Pani/Pan zająć się tym problemem i w jaki sposób?

Edyta Podgórska:
Problem ścieków i szamb planuję rozwiązać uświadamiając mieszkańców, jakim zagrożeniem dla środowiska są nieszczelne szamba, czy puszczanie ścieków do rowów i zbiorników wodnych. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem było podjęcie w 2016 r. uchwały Rady Gminy Radowo Małe o dofinansowaniu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wtedy niewielka ilość mieszkańców gminy z tego skorzystała. Teraz świadomość ludzi odnośnie ochrony środowiska wzrasta i myślę, że do tej formy pomocy mieszkańcom trzeba wrócić. Lokale komunalne stanowią własność gminy i tu włodarz gminy musi zapewnić odpowiednie szamba czy też oczyszczalnie ścieków. Myślę, że należy szukać pomocy finansowej w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i starać się pozyskiwać środki zewnętrzne, a w budżecie gminy zapewnić środki finansowe na pokrycie wkładu własnego w projekcie.

Mariusz Sira:
Z problemem ścieków boryka się niejedna gmina w Polsce i według mnie jedynym słusznym rozwiązaniem jest pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej i kolejnych oczyszczalni ścieków a także dopłaty do nowobudowanych szamb lub oczyszczalni przydomowych – oczywiście po konsultacjach z mieszkańcami. Muszę bowiem wiedzieć, czego oni oczekują.

Uczciwość dziennikarska nakazuje wspomnieć w tym miejscu, że daliśmy kandydatom możliwość zadania pytania swojemu konkurentowi. Zarówno Edyta Podgórska jak i Mariusz Sira nie skorzystali z tej naszej oferty. Na koniec więc zapytaliśmy kandydatów na wójta gminy Radowo Małe czy chcieliby coś jeszcze dodać do swoich wypowiedzi.

Edyta Podgórska:
Na koniec pragnę bardzo podziękować mieszkańcom gminy za zaufanie i głosy oddane na moją osobę  w I turze wyborów. Chcę także zachęcić do czynnego udziału w II turze, która odbędzie się w dniu 4 listopada. Mojemu kontrkandydatowi gratuluję wyniku i przejścia do II tury wyborów, życząc wytrwałości. Pragnę, również zdementować nieprawdziwe informacje rozpowszechniane wśród mieszkańców Gminy Radowo Małe, dotyczące powołania przeze mnie w przypadku wygrania II tury wyborów na Zastępcę Wójta Gminy Pana Jarosława Żuka. Jest to informacja nieprawdziwa. Również nieprawdziwą jest informacja, jakobym miała w planach zwalnianie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Radowie Małym, czy też w jednostkach podległych.

Mariusz Sira:
Zachęcam wszystkich mieszkańców gminy do pójścia do urn, w niedzielę 4 listopada. Jak pokazują to przykłady z Polski liczy się każdy, pojedynczy głos. A jeśli zostanę wybrany wójtem to chciałbym obiecać, że będę zarządzać gminą sprawnie, racjonalnie i uczciwie.