ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE?

Wykupienie ubezpieczenia domu w budowie to działanie nie tylko praktyczne, ale przede wszystkim rozsądne. Takie rozwiązanie pozwala na skuteczne zabezpieczenie rozpoczętej inwestycji i zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa.

Jeżeli budowa nie będzie prowadzona zgodnie z przyjętym harmonogramem, wstrzymane zostaną również kolejne transze kredytu hipotecznego na budowę domu. Mając to na uwadze, decyzja o wykupieniu omawianej polisy wydaje się oczywistością.

Ubezpieczenie domu w budowie – kiedy działa?

Ubezpieczenie domu w budowie to polisa ubezpieczeniowa przeznaczona dla budynków, które:

– są w trakcie budowy;

– są w trakcie rozbudowy;

– są w trakcie przebudowy

Co za tym idzie, nie nadają się one do zamieszkania, nie można więc w tym przypadku wykupić tradycyjnego, standardowego ubezpieczenia nieruchomości. Rozwiązaniem jest więc polisa dedykowana, która w ogólnym kształcie bardzo przypomina ubezpieczenie domu lub mieszkania, ale zawiera elementy specyficzne przy prowadzeniu prac budowlanych.

Ubezpieczenie działa w granicach wyznaczonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Niekiedy początkiem jest już wytyczenie terenu budowy, w innych firmach początek to wylanie fundamentów. Koniec ochrony ubezpieczeniowej zawsze jest ten sam i przypada na moment odebrania budynku przez inspektora nadzoru budowlanego lub w momencie wykorzystania całej sumy ubezpieczenia.

Polisa jest bardzo praktyczna, a jej znaczenie doceni każdy, kto będzie musiał wykonać dodatkowe prace z powodu jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia.

Jakie ubezpieczenie wybrać?

Ubezpieczenie domu w budowie wymaga, tak jak każda inna polisa, starannego przemyślenia i przeanalizowania. To, jaki powinno mieć ono kształt zależy w dużej mierze od potrzeb i oczekiwań samego ubezpieczonego. Nie da się bowiem uśrednić polisy, bo każdy ma inne wymagania.

Z pewnością należy wziąć pod uwagę zakres ochrony ubezpieczeniowej, czas jej trwania i ryzyka ubezpieczeniowe, które firma weźmie na siebie, jako swoją odpowiedzialność.

Zakres ochrony dotyczy realizowanej inwestycji budowlanej, ale również sprzętów, maszyn i urządzeń budowlanych, które znajdują się na terenie budowy.

Czas trwania, to wspomniany powyżej okres, w którym ochrona zaczyna działać. Tu warto zwrócić uwagę na to, że im wcześniej się ta ochrona zacznie, tym lepiej, korzystniej dla ubezpieczonego.

Ryzyka ubezpieczeniowe natomiast to zdarzenia, które mogą spowodować szkody. Korzystną sytuacją jest ich rozszerzenie. Ujęcie wyłącznie zdarzeń spowodowanych działaniem sił natury może się okazać niewystarczające. Warto tu też uwzględnić działanie osób trzecich, czyli ewentualne ryzyko kradzieży, wandalizmu czy dewastacji. Więcej można się dowiedzieć przeglądając ubezpieczenie domu na www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Co wpływa na cenę polisy?

Po ustaleniu jej kształtu pojawia się zatem pytanie, co wpływa na cenę polisy ubezpieczeniowej przygotowanej dla domu w budowie.

Przede wszystkim będzie to zakres. Im więcej przedmiotów objętych jest ochroną (inwestycja plus sprzęty), tym droższa będzie polisa. Jednakże, wzrost ceny do wzrostu korzyści jest nieporównywalny. Cena wzrasta o kilkadziesiąt złotych, a wypłata może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt tysięcy. Warte rozważenia.

Znaczenie dla ceny ma również lista ryzyk ubezpieczeniowych. Jeżeli uwzględnione zostaną wyłącznie ryzyka związane z działaniem sił natury polisa będzie tańsza. Dołączenie dewastacji, kradzieży i wandalizmu podniesie cenę, ale zapewni wypłatę, gdyby doszło do tych zdarzeń.

I na koniec, suma ubezpieczenia. To kwota, jaka zostanie wypłacona w razie zdarzenia. Im wyższe odszkodowanie, tym wyższa składka. Ale tu również trzeba pamiętać, że składka rośnie o kilka, kilkadziesiąt złotych, a wypłata rośnie o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Należy mieć to na uwadze, ponieważ zbyt niska suma ubezpieczenia spowoduje, że wypłacone odszkodowanie nie wystarczy na naprawienie powstałych szkód.

Z tymi kosztami trzeba się liczyć

Jakie więc koszty należy brać pod uwagę decydując się na ubezpieczenie domu w budowie? Zwykle to kwoty sięgające kilkuset złotych w skali roku. Trudno tu powiedzieć o jednej, konkretnej kwocie, ponieważ, jak wspomniano wyżej, wiele elementów wpływa na wysokość składki. Każda polisa jest inna, a co za tym idzie, każda składka będzie mieć inną wartość. Z reguły to koszt od 100 do 400 zł rocznie.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że te kilkaset złotych w skali roku to i tak niewiele przy możliwości wypłaty w kilkudziesięciu, a nawet w kilkuset tysiącach złotych. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której powstałe szkody mają wartość około 50 000 złotych. To spora kwota. Bez polisy, trzeba ją pokryć samemu. Z polisą, nie naruszą one domowego budżetu przeznaczonego na budowę i wykończenie domu.

Więcej o tym zabezpieczeniu można się dowiedzieć przeglądając ubezpieczenie domu w budowie na www.ubezpieczeniemieszkania.pl. To bardzo wyczerpujące źródło informacji, które z pewnością pomoże w dokonaniu odpowiedniego wyboru.

—materiał sponsorowany—