JUTRO W ŁOBZIE „AKCJA WYSTAWKA – ODPADY WIELKOGABARYTOWE”

(ŁOBEZ) Burmistrz Łobza informuje, że w dniu 19.03.2018 r. (poniedziałek) przeprowadzona będzie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Łobez.

Podczas zbiórki odbierane będą: meble, dywany, wykładziny, kompletny sprzęt AGD i RTV, opony i inne tego typu wielkogabarytowe sprzęty.

Nie będą odbierane: odpady budowlane i niebezpieczne, odpady zmieszane oraz gruz.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU 18.03.2018 ROKU (NIEDZIELA – DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH)

W rejonie zabudowy jednorodzinnej prosimy o wystawienie odpadów przed posesję (w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu zbierającego odpady), natomiast w przypadku zabudowy wielorodzinnej (bloki) – w rejonie miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne.