NOWI RADOWSCY RADNI

(RADOWO MAŁE) We wtorek 20 listopada w Urzędzie Gminy w Radowie Małym odbyła się sesja inauguracyjna nowo wybranej rady. Na początku obrad radni złożyli ślubowania i odebrali zaświadczenia o wyborze. Następnie przystąpiono do wyboru prezydium rady. W szranki o fotel przewodniczącego stanęli Grzegorz Woźniak i Katarzyna Fecak. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że radą będzie kierował G. Woźniak, który uzyskał 11 głosów. Jego kontrkandydatka zaledwie 3. Następnie radni przystąpili do głosowania nad kandydaturami na wiceprzewodniczących. Do obsadzenia były dwa miejsca i sali padły tylko dwie kandydatury: Mariusza Lipskiego i Wiolety Kozłowskiej. Po głosowaniu okazało się, że M. Lipski otrzymał 14 głosów zaś W. Kozłowska 13. Następnie ślubowanie złożył M. Sira. Jako nowy wójt Radowa Małego w swoim expose wyraził nadzieję, że współpraca na linii wójt – rada będzie się dobrze układała dla dobra mieszkańców gminy.