OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. PPOR. WIKTORA SUMIŃSKIEGO

(RESKO) W czwartek 8 marca w Resku odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. ppor. Wiktora Sumińskiego, ps. „Kropidło”, żołnierza AK. W pogrzebie oprócz najbliższych zmarłego, wzięli udział także lokalni i wojewódzcy samorządowcy, poseł, reprezentacje szkół.

Więcej w najbliższym papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”