POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK

(ŁOBEZ) W środę 30 stycznia w Łobeskim Domu Kultury odbyła się roczna odprawa funkcjonariuszy KPP Łobez. Pierwszy głos zabrał Komendant KPP Łobez nadkom. Zbigniew Dankowski. Na wstępie nadmienił, że policja w badaniach ogólnopolskich przeprowadzonych w 2018 roku cieszyła się pośród badanych podmiotów największym zaufaniem społecznym – 74% respondentów tak właśnie wskazało. Wysoko oceniono poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania – 93%, zaś dla obszaru całej Polski 86% uważa, że Polska jest bezpiecznym krajem. Policja w 2018 roku pracowała w oparciu o priorytety wyznaczone przez komendantów, zarówno głównego jak i wojewódzkiego.

Więcej w bieżącym papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”