POMÓŻMY POGORZELCOM Z RADOWA WIELKIEGO

(RADOWO WIELKIE, GM. RADOWO MAŁE) 18 grudnia w Zespole Szkół Niepublicznych w Radowie Wielkim w godzinach popołudniowych wybuchł pożar. Pomimo działań gaśniczych prowadzonych przez 10 zastępów straży pożarnej ogień strawił dużą część dachu i wyrządził bardzo duże szkody salach dydaktycznych. Straty spowodowane przez pożar nie pozwalają na prowadzenie zajęć dydaktycznych i przyjazdy dzieci do szkoły. W wyniku zaistniałej tragedii ponad 100 niepełnosprawnych dzieci została pozbawiona możliwości dostępu do edukacji i niezbędnej im rehabilitacji.
W obliczu tragedii, która nas dotknęła zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w odbudowie naszej szkoły. Państwa działania i szybka pomoc pozwolą na powrót do miejsca, w którym od wielu lat oferowana była im pomoc, edukacja, wsparcie i rehabilitacja.
Pomóżcie nam przywrócić uśmiech na twarzach dzieci!!!
Wszystkich zainteresowanych pomocą dla dzieci niepełnosprawnych prosimy o wpłatę na konto Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna, Ruchową i z Autyzmem w Resku:
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 0000174151
Bank Pekao SA 08 1240 3871 1111 0000 4424 6660.
Wpłat można dokonywać również pod adresem: https://pomagam.pl/radowowielkie
Prosimy o udostępnianie naszego postu aby nasz apel dotarł do jak najszerszego kręgu odbiorców.
Serdecznie dziękujemy za każdą okazaną pomoc.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Ruchową i z Autyzmem

foto: stowarzyszenie, OSP Radowo Małe