PROGRAM DOSTOSOWANY DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW REGIONU

Dzisiaj rozmawiamy z Panem Damianem Simińskim, kandydatem do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, liderem listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Red.: Jest Pan byłym drogowcem, zatem nie sposób rozpocząć od pytania o drogi. Ma Pan świadomość, że na terenie powiatu łobeskiego w najlepszym stanie nie są?

Damian Simiński: Oczywiście, wiem o tym, jeżdżę po drogach powiatu łobeskiego. Śledzę też media społecznościowe i wpisy internautów. Problem związany ze stanem nawierzchni dróg na terenie powiatu łobeskiego jest duży. Infrastruktura drogowa nie jest jeszcze rozwinięta w stopniu odpowiadającym potrzebom mieszkańców. Priorytetem w moim działaniu będzie objęcie szczególną uwagą naprawy nawierzchni drogowej, zwłaszcza po okresie zimowym. Przez 12 lat pracowałem w PRD Nowogard S.A., więc tematyka infrastruktury drogowej jest mi dobrze znana. Mam wiedzę, że, przy dobrym planowaniu, z dużym wyprzedzeniem da się przewidzieć potrzeby remontowe, chociażby na podstawie tegorocznych obserwacji awarii i ubytków. Obiecuję dopilnować tego ważnego dla mieszkańców tematu, aby podróże do pracy, szkoły i innych miejsc były bezpieczne i komfortowe.

Red.: Jak widzi Pan potrzebę zorganizowania w Łobzie powiatowej przychodni lekarzy specjalistów?

DS.: Moje koleżanki i koledzy startujący z listy Trzeciej Drogi do Rady Powiatu Łobeskiego za pierwszy punkt swojego programu przyjęli zorganizowanie i utworzenie powiatowej przychodni lekarzy specjalistów. Ze wszystkich sił będę popierał ten projekt wykorzystując możliwości jakie daje mandat radnego największej instytucji samorządu terytorialnego, czyli Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Uważam, że powiat, który nie posiada przecież własnego szpitala, powinien zorganizować i wyposażyć gabinety lekarzy specjalistów w prowadzonej przez siebie przychodni, oczywiście w ścisłej współpracy ze specjalistami ze szpitali wojewódzkich prowadzonych przez Marszałka. Powołany w starostwie wydział zdrowia zajmie się zorganizowaniem przychodni oraz szeroko rozumianą organizacją profilaktyki zdrowotnej. Z mojego punktu widzenia powiatowa przychodnia ze sprawną administracją i pewną łącznością z zachodniopomorskimi szpitalami wojewódzkimi, to optymalna odpowiedź na potrzeby mieszkańców powiatu łobeskiego. Po doświadczeniu czasu pandemii uważam za niezbędne także funkcjonowanie w mieście powiatowym laboratorium diagnostyki medycznej. Szybka diagnostyka i badania kontrolne na miejscu plus specjalistyczne zabiegi i procedury medyczne w szpitalach, a także systematyczne i dopasowane do poszczególnych grup wiekowych programy badań, to działania które proponujemy i gwarantujemy.

Red. Ogłosiliście Państwo, że po wyborach zajmiecie się realizacją budowy kompleksu kulturalno-oświatowego z salą kinową w Powiecie Łobeskim.

DS.: Powiat Łobeski prowadzi jeden zespół szkół średnich. Aby zapewnić jak najlepsze warunki uczniom i rozwijać kierunki nauczania, poprzedni zarząd powiatu zaprojektował i rozpoczął rozbudowę infrastruktury o kolejny budynek, w którym oprócz pracowni zawodowych i klas ogólnokształcących powstanie docelowo również aula z funkcją sali kinowej. W zamyśle ma służyć uczniom szkoły od poniedziałku do piątku, a w weekendy wszystkim mieszkańcom jako kino, sala koncertowa i teatralna. Takie rozwiązanie pozwoli optymalizować koszty utrzymania. Budowa obiektu ma być zrealizowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, które jak wiemy zostały odblokowane, nie ukrywam m.in. dzięki staraniom naszych przedstawicieli w Warszawie i Brukseli. Do tego przedsięwzięcia potrzebny jest doświadczony zespół ludzi, a tacy właśnie znajdują na listach Trzeciej Drogi do Rady Powiatu Łobeskiego. To oni w poprzedniej kadencji zorganizowali od podstaw i uruchomili kierunek OZE wraz z budową warsztatów przyszkolnych. Rozwój odnawialnych źródeł energii to absolutnie niezbędny kierunek działania w dzisiejszych czasach. A środki z funduszy europejskich będą dystrybuowane przez urzędy marszałkowskie, więc ścisła współpraca zarządu powiatu i województwa przyniesie oczekiwany przez mieszkańców efekt w szybkim czasie. Jesteśmy tego gwarantem.

Red. A co ze ścieżkami rowerowymi?

DS.: Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z liderów w budowie turystycznych tras rowerowych. Zgodnie z przyjętą koncepcją sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego jedna z nich: Dolina Regi – Drawieński Park Narodowy będzie przebiegała w swojej części przez teren powiatu łobeskiego. Już w 2027 roku połączy się także z istniejącymi już szlakami rowerowymi. Niezależnie od tego województwo nasze będzie wspierało technicznie, merytorycznie i organizacyjnie projekty budowy i przystosowywania dróg dla ruchu rowerowego na poziomie powiatów i gmin dając impuls do rozwoju turystyki rowerowej oraz wykorzystywaniu tego środka lokomocji w życiu codziennym. Bezpieczne drogi rowerowe pomiędzy miejscowościami stanowią doskonałą, zdrową i ekologiczną alternatywę dla transportu samochodowego.

Red.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w wyborach.

DS: Dziękuję. Liczę na wsparcie mieszkańców i wierzę, że razem możemy osiągnąć pozytywne zmiany dla powiatu łobeskiego i całego naszego regionu. Proszę też o wsparcie dla naszych kandydatów startujących do Rady Powiatu Łobeskiego, którzy ciężko pracują od lat na rzecz lokalnej społeczności, a dzisiaj liczą na Państwa głosy. Polecamy się serdecznie.

Materiał wyborczy