PRZEDSZKOLA NA DOBRY START

Przedszkole dla każdego – bez względu na miejsce zamieszkania, zasobność portfela czy zdrowotną sytuację dziecka. Na Pomorzu Zachodnim ruszają kolejne projekty dotyczące edukacji przedszkolnej dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ).
– W ciągu ostatnich lat na Pomorzu Zachodnim coraz więcej dzieci zaczyna edukację od przedszkola, a nie zerówki. Wciąż jednak brakuje placówek szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach. Staramy się likwidować te białe plamy, staramy się dawać dzieciom szanse na równy start – przekonuje Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Dotychczas, dzięki wsparciu z RPOWZ powstało na Pomorzu Zachodnim 57 projektów na ponad 41 mln zł. – Do sierpnia br. udało się utworzyć 7569 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i objąć 3042 dzieci dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi -mówi Marta Bujko-Gryczyńska z Wydziału Zarządzania EFS w WUP w Szczecinie. Potrzeby są jednak nadal ogromne. Dlatego Województwo Zachodnio-pomorskie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy uruchomiło konkurs na „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”. Na kolejne projekty przeznaczono ponad 9 mln zł. Nabór trwa do 3 grudnia br.
Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub tworzenie nowych placówek, przede wszystkim na bazie istniejącej infrastruktury (np. budynki likwidowanych szkół).
– W ramach projektu można też zaplanować dodatkowe zajęcia edukacyjne, przygotować miejsca dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami czy sfinansować koszty związane z wydłużeniem godzin pracy placówki – wymienia Marta Bujko-Gryczyńska. Wsparcie mogą uzyskać także nauczyciele na podnoszenie kwalifikacji.
Dzieci pod opieką, rodzice w pracy
W ubiegłych latach, dzięki dofinansowaniu z Fun-duszy Europejskich, powstały m.in. dwa wyjątkowe przedszkola – „Miś-Krono” w Szczecinku oraz „Dzieńdoberek” w Szczecinie. To pierwsze utworzono z myślą o pracownikach firmy Kronospan. Władze firmy, świadome jak wielkim wyzwaniem jest pogodzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, postanowiły – przy wsparciu unijnym – sfinansować przedszkole przyzakładowe. Rodzice i dzieci co rano jadą w tym samym kierunku. Podczas, gdy starsi siadają do biurek, młodsi ciekawie spędzają czas. – Mamy mnóstwo zajęć, m.in. sportowych, chodzimy na basen i tenis, dbamy o rozwijanie talentów muzycznych. Przedszkole prowadzi też zajęcia językowe i wydaje własną gazetkę – wymienia Bożena Kawczyńska z przedszkola „Miś-Krono”. Pobyt w przedszkolu i wszystkie zajęcia są bezpłatne. Rodzice mogą spokojnie zająć się pracą, bo ich dzieci na pewno się nie nudzą.
Z myślą o potrzebach dzieci i rodziców
Podobnie jest w szczecińskim przedszkolu „Dzieńdoberek” – tutaj też rodzice nie ponoszą żadnych opłat. A to tym ważniejsze, że do placówki przy ul. Żubrów 3 uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych. Maluchy przebywają w przedszkolu około siedmiu godzin i jest to czas spędzony bardzo intensywnie.
– Dzieci mają tu cały wachlarz zajęć rozwojowych i terapeutycznych, takich jak: dogoterapia, hipoterapia, terapia sensoryczna i wiele innych. W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu jest to kluczowe dla ich rozwoju – mówi Magdalena Rogojsza, dyrektor ds. oświatowych przedszkola „Dzieńdoberek”. Każdą czteroosobową grupą zajmuje się terapeuta, osoba wspomagająca oraz tzw. Opiekun – cień. Dzięki takiemu indywidualnemu podejściu dzieci robią niesamowite postępy. – Dzieci doskonale się tu czują, wspaniale się rozwijają. Rodzice są tak bardzo zadowoleni, że pytają nas, czy nie otworzymy też szkoły. To dla nas prawdziwy dowód zaufania z ich strony. – podkreśla Magdalena Rogojsza.
W ostatnich latach stan edukacji przedszkolnej na Pomorzu zachodnim znacząco się poprawił. Jest więcej nowych placówek, a w dotychczasowych – lepsze warunki lokalowe, ciekawsze zajęcia i nierzadko więcej przedszkolaków. Wciąż jednak jest sporo do zrobienia, dlatego Pomorze Zachodnie zachęca do składania wniosków w konkursie na „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej” (działanie 8.1 RPOWZ).
Szczegóły na www.rpo.wzp.pl w zakładce – Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl.
Monika Wierżyńska /Smartlink