REGIONALNA ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA KLIMATYCZNE

Globalne ocieplenie i związane z nim niekorzystne zmiany środowiskowe to wyzwanie, przed którym stoi cały świat. Walkę z negatywnymi efektami przemian klimatu podejmuje także samorząd województwa. Dlatego część środków unijnych w programie regionalnym (RPOWZ) przeznaczył na poprawę stanu środowiska naturalnego i likwidację skutków katastrof pogodowych.  

Antropocen
Takim terminem klimatolodzy, geolodzy i biolodzy określają obecną epokę. To właśnie człowiek najmocniej wpływa na to, jak dziś wygląda Ziemia. Oddziaływanie to jest jednoznacznie negatywne, a jego skutki widać na każdym poziomie: geologii planety, środowiska, klimatu. Drugim ważnym zjawiskiem jest globalne ocieplenie. Myli się ten, kto myśli, że oznacza to tylko wyższy słupek rtęci na termometrach czy ciepłą wodę w Bałtyku. To także szereg anomalii pogodowych. Widocznych i odczuwalnych również w naszej części kraju pożarów lasów, powodzi i ulewnych deszczów. Dlatego w RPOWZ Zarząd Województwa przewidział fundusze na adaptację do zmian klimatu i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.  W regionalnym programie znalazły się środki na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Konkurs „Adaptacja do zmian klimatu” trwa do 21 grudnia br. i jest skierowany do ochotniczych Straży Pożarnych, ich związków i oddziałów. Wsparcie  – milion euro – przeznaczono na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych oraz ich wyposażenia.

Na sygnale
Efektem zmian klimatu są coraz częściej susze, które oznaczają walkę z ogniem. Zachodniopomorskie gminy muszą być przygotowane na zagrożenia, które są konsekwencją długotrwałego występowania wysokich temperatur. – Nie tak dawne wydarzenia w Grecji czy Szwecji uświadomiły nam, jak trudnym do opanowania żywiołem jest ogień i jak bardzo potrzebny jest specjalistyczny sprzęt w obliczu takiej katastrofy. Nasze bezpieczeństwo uzależnione jest między innymi od służb, którym przypisano to zadanie. Najważniejszym elementem w budowaniu systemu bezpieczeństwa są oczywiście ludzie, ale istotne są również narzędzia, które można wykorzystać w sytuacji zagrożenia – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ciągu ostatnich 2 lat wsparcie z Unii Europejskiej pomogło sfinansować zakup 30 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych, które jeżdżą w naszym regionie. Taki nowoczesny pojazd trafił np. do OSP Wołczkowo. To prawdziwa superjednostka. Na sygnale może jechać na pomoc właściwie do wszystkich kryzysowych sytuacji: od katastrof budowlanych, po wypadki drogowe. Nowy specjalistyczny pojazd przystosowany jest także do przewożenia psów poszukiwawczych. – Wóz jest dostosowany do nowych typów zagrożeń, do których wcześniejsze zaplecze techniczne nie było przygotowane. Część takich zdarzeń, jak katastrofy budowlane, pożary czy osuwiska, mogą być konsekwencją zmian klimatu. Na przykład zwiększone opady śniegu mogą spowodować odkształcenie i zawalenie konstrukcji dachu zakładu produkcyjnego, a wysokie temperatury w okresie letnim obniżają wilgotność ściółki leśnej, co zwiększa ryzyko pożarowe – tłumaczy Joanna Szumer z OSP w Wołczkowie. Mając w garażu remizy tak nowoczesny pojazd, strażacy są lepiej przygotowani do akcji, a mieszkańcy czują się bezpieczniej. Wóz kosztował ponad 400 tys. zł, z czego prawie 350 tys. zł to dofinansowanie z RPOWZ. 

Bardziej bezpieczni
Pierwsze poważne zmiany, które doprowadziły środowisko do obecnego stanu, zaczęły się – według naukowców – dwieście lat temu. Systematycznie i wcale nie powoli nasilały się wówczas zjawiska społeczne i gospodarcze, których skutkiem jest destabilizacja klimatu. Właśnie poprawie stanu środowiska, a konkretnie systemu oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami będą dotyczyły konkursy przewidziane przez samorząd województwa w ramach RPOWZ w 2019 roku. Szczegóły na www.rpo.wzp.pl

Monika Wierżyńska/Smartlink