SYBIRACY W ROCZNICĘ PIERWSZEJ MASOWEJ ZSYŁKI – PRZEZ SYBIR DO NIEPODLEGŁEJ

(ŁOBEZ) 10 lutego, w 79. Rocznicę pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir spotkali się pod obeliskiem z napisem „Pro Memoria” łobescy członkowie Związku Sybiraków. Prezes związku Zofia Majchrowicz przypomniała, że: „Naród bez pamięci – przestaje być narodem. W latach 1940-1941 władze sowieckie dokonały czterech masowych zsyłek na Sybir i do Kazachstanu. Pierwsza przypadała na 10 lutego 1940 roku”.

Więcej w bieżącym papierowym wydaniu „Nowego Tygodnika Łobeskiego”