ZACHODNIOPOMORSKI PAKIET ANTYKRYZYSOWY POSZERZA SIĘ O KOLEJNE ZESTAWY WSPARCIA

W drugiej połowie lipca Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uruchomi dodatkowe środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z przeznaczeniem na pomoc przedsiębiorcom oraz wsparcie dla jednostek ochrony zdrowia. Unijne pieniądze pozwolą rozszerzyć Zachodniopomorski Pakiet Antykryzysowy o kolejne narzędzia, które pomagają w przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 na Pomorzu Zachodnim.

Dla przedsiębiorców

Do dotychczasowej oferty dla przedsiębiorców, w tym także z terenu powiatu łobeskiego, którzy ucierpieli wskutek pandemii COVID-19, dołączy dodatkowy mechanizm. Do tej pory były to pożyczki płynnościowe oraz dotacje na utrzymanie miejsc pracy. Nowa propozycja to bezzwrotne granty dla firm, które wykażą, że na skutek pandemii suma przychodów z 3 kolejnych miesięcy po 29 lutego br. (w relacji do 2019 r.) spadła o co najmniej 70 proc. Wysokość grantu będzie wyliczona w oparciu o m.in. ilość pracowników i okres finansowania. Wsparcie z poziomu regionalnego kierowane będzie do mikro- i małych firm, natomiast firmy średnie będą mogły starać się o pomoc, opartą na zbliżonych zasadach, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą starać się o środki finansowe m.in. w PUP Łobez przy ul. Niepodległości 13.

Budżet tego mechanizmu w województwie zachodniopomorskim wyniesie ok. 50 mln złotych, a środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i zostały wygospodarowane w Regionalnym Programie Operacyjnym. Wsparcie powinno zostać uruchomione w drugiej połowie lipca.

Dla ochrony zdrowia

Wsparcie dla służby zdrowia, która w walce z pandemią COVID-19 znajduje się na pierwszej linii frontu, stanowi zasadniczy element Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Dotychczas ponad 20 mln złotych, pochodzących z Funduszy Europejskich i środków województwa, wspomogło szpitale wojewódzkie, na których spoczywa główny ciężar stawienia czoła pandemii w regionie.

Wyposażenie służb medycznych i ratowniczych w sprzęt wspomagający skuteczne przeciwdziałanie pandemii będzie kontynuowane w ramach przygotowywanego właśnie konkursu na dotacje, także z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. O dofinansowanie środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych oraz niezbędnego sprzętu będą mogły ubiegać się wszystkie te jednostki ochrony zdrowia oraz jednostki ratownicze, które uczestniczą w zwalczaniu COVID-19. O wsparcie w konkursie, którego budżet szacowany jest na minimum 5 mln złotych, będą mogły starać się m.in. szpitale prowadzone przez lokalne samorządy. – Od początku pandemii wykorzystujemy środki Regionalnego Programu Operacyjnego do przeciwdziałania jej skutkom na Pomorzu Zachodnim – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Otwarta postawa Komisji Europejskiej pozwala nam przeznaczać unijne pieniądze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne i wypełnią te obszary, gdzie nie trafia wsparcie rządowe. Filarami Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego od początku było wsparcie ochrony zdrowia i regionalnej gospodarki. Udało się dodatkowo zaoferować wsparcie dla placówek opieki społecznej – ich pracowników i podopiecznych. Teraz uruchamiamy kolejne pieniądze, które pozwolą prowadzić skuteczną walkę z pandemią COVID-19 i jej skutkami – dodaje.

Informacje o datach uruchomienia naborów wniosków oraz instytucjach, które będą je przyjmować, będą udostępniane w kolejnych tygodniach.