ZACZNIJ LATO OD ZMIAN I ZŁAP POWERA DO DZIAŁANIA!

Pieniądze na start swojego biznesu, ciekawa praca, staż albo szkolenie, indywidualny plan rozwoju zawodowego. To tylko niektóre z możliwości dla młodych osób do 29 roku życia jakie stwarza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Program wspiera też różne organizacje i instytucje, które dzięki  dofinansowaniu i realizacji projektów rozwijają swój potencjał i skalę działalności.

Dla Kogo PO WER?

Nie masz jeszcze 30 lat. Masz za to mętlik w głowie i zastanawiasz się jak uporządkować swoje życie? Zdarzało się, że miałeś pod górkę, przerwałeś naukę i czujesz się zagubiony? A może skończyłaś/eś liceum, nie poszłaś/poszedłeś na studia? Albo po prostu nie możesz znaleźć pracy bo nie masz doświadczenia, kwalifikacji lub mieszkasz tam, gdzie pracodawców jest jak na lekarstwo. A może wiesz dokładnie co chcesz robić – masz wiele planów, a wśród nich plany związane z własnym rozwojem i przyszłą pracą? Jeżeli tak, odpowiedzią może być PO WER i projekty realizowane z jego wsparciem.

PRZYKŁAD? PROSZĘ BARDZO!

„Praca dla młodych w transporcie” to jeden z projektów, zrealizowany przez Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski z Szczecina, sfinansowany z PO WER i skierowany do młodych osób. Dzięki niemu uzyskały one wiedzę, jak poruszać się po rynku pracy, kwalifikacje, które są ważne w całej UE – prawo jazdy, kwalifikację wstępną, a dzięki temu dobrze płatną pracę.

Aby po­móc uczestnikom projektu, organizator projektu musiał najpierw ich poznać. Na początek odbyło się spotkanie z doradcą. Zapytano o wy­kształcenie, doświadczenie zawodowe a nawet zainteresowania. Dzięki temu okazało się jakie mają predyspozycje i jaki typ pracy najlepiej do nich pasuje. Wspólnie z doradcą nauczyli się skutecz­nego poszukiwania pracy. Zaczęli od czytania ogłoszeń. Dowiedzieli się, co kryje się za wskazanymi w nich wymaganiami.

A co potem? Pracodawcy często narzekają, że młodzi ludzie nie mają odpowiednich umiejęt­ności. W tym projekcie uczestnicy odbyli blok wysokiej jakości szkoleń zawodowych. Nie musieli za nie płacić. Ani za badania lekarskie czy psychologiczne.

A i to nie wszystko. Osoby, które chciały skorzystać ze szkoleń zawo­dowych, ale były młodymi rodzicami i miały pod opieką dziecko albo starsze osoby zależne skorzystały z możliwości pokrycia kosztów opieki nad tymi osobami, w czasie kiedy same były na szkoleniu. Pamiętaj więc, że jeżeli Twoja sytuacja jest szczególnie trudna, to czeka na Ciebie dodatkowa po­moc!

KTO MOŻE REALIZOWAĆ PROJEKTY?

Jeszcze w tym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozstrzygnie kolejny konkurs na inicjatywy wspierające młodych ludzi w prowadzonym właśnie naborze dot. Poddziałania  1.2.1  PO WER.

O dofinansowanie projektów skierowanych do młodych ludzi, których celem jest wsparcie ich w odnalezieniu się na rynku pracy, mogą ubiegać się m.in. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, NGO i inne organizacje statutowo zajmujące się aktywizacją zawodową, związki zawodowe, organizacje pracodawców, partnerstwa lokalne. Realizacja projektu pozwoli  prowadzić działania aktywizacyjne na dużo większą skalę bądź poszerzyć ofertę instytucji o nowe narzędzia wsparcia.

Na dofinansowanie projektów w województwie zachodniopomorskim przeznaczono w tym konkursie aż 12 mln zł! Warte uwagi jest też to, że w tej edycji konkursu wprowadzamy rozliczanie projektów wg stawek jednostkowych, co znacznie ułatwi ich realizację. Dlatego warto zdobyć dofinansowanie, realizować cele instytucji i pomóc zmieniać życie młodych ludzi na lepsze!

Termin naboru: od 23.07.2018 r. do 10.08.2018 r. do godz. 15.00.

Dodatkowe informacje: www.wup.pl/power (wybierz zakładkę „Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków”, a następnie kolejną zakładkę „1.2.1″.)

Kontakt:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Biuro Informacji i Promocji EFS
ul. Mickiewicza 41
efs@wup.pl
tel. 91 42 56 163/164

Biuro Informacji i Promocji EFS w Koszalinie
ul. Słowiańska 15a
efskoszalin@wup.pl
tel. 94 344 50 25/26