ROLNIKU! TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020. SPISZ SIĘ – TO TWÓJ OBOWIĄZEK!

Spis jest OBOWIĄZKOWY dla każdego gospodarstwa rolnego w Polsce. Nie trzeba czekać na telefon lub wizytę rachmistrza. Należy wejść na stronę internetową spisrolny.gov.pl i skorzystać z dostępnej tam aplikacji spisowej. W przypadku braku sprzętu z dostępem do Internetu można udać się do urzędu miasta lub gminy, gdzie można liczyć na pomoc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Drugą dogodną opcją jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na INFOLINIĘ SPISOWĄ pod numer 22 279 99 99 w. 1 i zgłosić chęć spisania gospodarstwa.

W spisie rolnym zbierane są dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania konkretnych wartości. W spisie nie ma  pytań o wysokość zarobków czy przychodów.

Wszystkie informacje dotyczące gospodarstwa rolnego zebrane podczas spisu są objęte TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ. Oznacza to, że nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym, a służą jedynie do tworzenia zestawień zbiorczych i analiz. Gwarantuje to ustawa o statystyce publicznej.

Dzięki uzyskanym podczas spisu rolnego informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje będą wiedziały, jak pomagać rolnikom, wspierać społeczności wiejskie i podejmować skuteczne decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe. Na podstawie danych spisowych kreowana jest także unijna polityka rolna.

Wszystkich zainteresowanych rolnictwem Urząd Statystyczny w Szczecinie zachęca do odwiedzenia strony: szczecin.stat.gov.pl (zakładka: Konkursy PSR 2020) i strony Urzędu na FB oraz do wzięcia udziału w konkursach spisowych. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020:

  • Termin trwania: 1 września – 30 listopada br. (dane zbierane według  stanu na 1 czerwca br.).
  • Podstawa prawna: ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
  • Uczestnictwo w PSR 2020 jest obowiązkowe.
  • Metody spisowe:

1) samospis internetowy (spisrolny.gov.pl),

2) spis przez telefon (nr tel. 22 279 99 99, od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00),

3) wywiad telefoniczny (nr tel. 22 666 66 62) lub bezpośredni z rachmistrzem terenowym.

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/ , infolinia spisowa: 22 279 99 99